Disclaimer / Copyright
Portfolio

Workshops

Project
Opzet en uitvoeren van workshops

Vraag en doelstelling
De afgelopen jaren is in De Bilt een traject van organisatieontwikkeling ingezet met als doel om het strategisch beleid te versterken, de dienstverlening te verbeteren en gelijktijdig het bedrijf verder op orde te brengen. Hiertoe is het Programma Dienstverlening gestart. In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken hebben met het optimaal verlenen van diensten aan burgers en bedrijven. Het doel is om de dienstverlening proactief, snel en via meerdere kanalen te laten verlopen. Hiertoe dienden workshops georganiseerd te worden voor afdelingshoofden, managers, vertegenwoordigers van de OR van de gemeente met als doel het vertalen van doelen vanuit het programmaplan ‘Dienstverlening’ naar persoonlijke doelen.

Aanbod en oplossing
Elemma heeft een totaalaanbod geleverd voor de workshops: coördinatie, uitvoering en evaluatie. Daarbij is veel aandacht en begeleiding uitgegaan naar het proces waarin kritische factoren worden onderkend: het denken vanuit een gemeenschappelijk belang, de interne communicatie en onderlinge afstemming, de vertaling van algemene beleidsdoelen naar persoonlijke doelen.

Terug naar het overzicht

Gemeente De Bilt