Disclaimer / Copyright
Deltares
Portfolio

Evaluaties

Project
Evaluatie oefeningen

Vraag en doelstelling
Elemma is gevraagd om voor een onafhankelijk kennisinstituut voor deltatechnologie, Deltares, systematisch oefeningen te evalueren. Deltares kan als expertorganisatie op het terrein van watervraagstukken worden opgeroepen om bij een (dreigende) crisis te adviseren over de situatie en te nemen maatregelen (spoedadvisering).

Aanbod en oplossing
Elemma heeft bijgedragen aan een integraal evaluatierapport dat een weergave geeft van de resultaten uit de oefeningen bij het kennisinstituut. In dit rapport zijn de leerervaringen van de oefenorganisatie en de deelnemende teams opgetekend. Het rapport geeft een beschrijving van de gehanteerde evaluatievisie- en systematiek tijdens de oefening. Vervolgens is de opzet, organisatie en het verloop van de oefeningen beschreven. Daarna de oefenresultaten per evaluatieonderdeel. Hierop is aansluitend een analyse gegeven van de teamvaardigheden aan de hand van de gebruikte vragenlijst in de oefeningen. Tot slot zijn op basis van deze resultaten, conclusies en aanbevelingen voor het vervolg gedaan.

Terug naar het overzicht