Disclaimer / Copyright
E-Learning


Elemma ontwikkelt in samenwerking met haar partners gebruiksvriendelijke en attractieve digitale cursussen in de vorm van e-learning. Vooral op het gebied van veiligheid in het algemeen en rampbestrijding in het bijzonder heeft Elemma expertise opgebouwd. In dit kader heeft Elemma o.a. een demo-omgeving en e-learning module voor FLIWAS (FLood Information WArning System) ontwikkeld.

Elemma verzorgt zelf, naast het aanbieden van door haar ontwikkelde e-learning als geprogrammeerde instructie, goedkoop en klantvriendelijk de gehele logistiek voor grote groepen leerlingen die het (herhaling)diploma EHBO en BHV willen halen.
Ook kan Elemma voor uw organisatie e-learningcursussen ontwikkelen zodat bijscholing voor grote groepen kostenefficiënt kan plaatsvinden en er een gering verlies aan productieve uren is.

De technische implementatie van een LMS (leermanagementsysteem), met o.a. een digitaal toetsingssysteem, verzorgen we graag voor u.