Disclaimer / Copyright
Maatwerk


Leertrajecten

Bij het ontwerpen van leertrajecten gaan we uit van drie belangrijke componenten, die in onderlinge verbinding met elkaar staan en elk een eigen dynamiek kennen:

  1. Motivatie van de deelnemer
  2. Leeromgeving
  3. Vaardigheden en competenties van de trainer


Schema2


Deze drie componenten spelen in onderlinge afhankelijkheid een grote rol bij het slagen van trainingen en/of opleidingen. Elemma zorgt bij elke opleiding voor een optimale mix.