Disclaimer / Copyright
Missie


Elemma wil aan de basis staan van verschillende opleidingen en leerbehoeften van mensen die hun eigen competenties willen ontwikkelen, gerelateerd aan de wens van de organisatie.

Het reizen van cursisten naar en van een cursuslocatie kost tijd, energie en geld. Het reizen van trainers naar een opleidingslocatie kost ook veel tijd, energie en geld. Door het toepassen van innovatieve leervormen, zoals e-learning en het digitaal beschikbaar stellen van cursusmateriaal kunnen grote kostenvoordelen worden behaald.

Elemma ontwikkelt dan ook graag in samenspraak met de klant duurzame opleidings- en trainingsprogramma’s. De leerbehoefte en mogelijkheden van zowel de organisatie als de betrokken medewerkers zijn hierbij uitgangspunt. Elemma zoekt tijdens het opleidingstraject bovendien naar mogelijkheden tot (zelf)ontwikkeling van de mens en de organisatie.