Disclaimer / Copyright
Portfolio

Train de trainer

Project
Training Functioneel Beheerders FLIWAS

Vraag en doelgroep
De functioneel beheerders bij de waterschappen zijn verantwoordelijk voor het systeem FLIWAS, de noodzakelijke organisatie(ontwikkeling) hiervan en het toekennen van de vereiste rechten aan gebruikers. Zij zijn als het ware de verbindende schakel tussen de gebruikers en beheerorganisatie. De functioneel beheerders moeten zodanig worden getraind, dat zij met ondersteunende coaching ook zelf in staat zijn om nieuwe gebruikers op te leiden.

Aanbod en oplossing
Elemma heeft een cursus ontwikkeld met verschillende componenten: enerzijds het inhoudelijk opleiden van de functioneel beheerders met alle daarbij behorende competenties; anderzijds het opleiden van de functioneel beheerder tot opleider/coach van andere gebruikers. Daarbij is het ontwikkelen van leermateriaal belangrijke derde component geweest. Hiermee kon de cursus na evaluatie als blauwdruk dienen voor overige regio’s.

Terug naar het overzicht

Rijkswaterstaat