Disclaimer / Copyright
Portfolio

Proces- en projectondersteuning

Vraag en doelstelling
Om tot evacuatieplanning voor dijkringen te komen heeft de Provincie Gelderland samen met Nederlandse partners een programma ontwikkeld dat samen met partners aan de Duitse zijde van de grens wordt ingevuld. Om tot een goede onderlinge afstemming te komen en werkbare afspraken en resultaten zijn verschillende workshops georganiseerd. Ook was er behoefte aan een goede proces- en projectondersteuning.

Aanbod en oplossing
Elemma ondersteunde de klant met het organiseren en begeleiden van workshops. Ook leverde Elemma een projectsecretaris om taken en werkzaamheden te laten uitvoeren ter ondersteuning van de projectleider. Tot de werkzaamheden behoorden onder andere het voorbereiden van de binationale vergaderingen van de projectgroep Planvorming Evacuatie, het begeleiden en de verslaglegging daarvan.

Terug naar het overzicht

Provincie Gelderland