Disclaimer / Copyright
Portfolio

Coaching

Project
Voor verschillende gemeenten heeft Elemma coaching op maat georganiseerd, in samenspraak met de organisatie en betreffende afdelingshoofden.

Vraag en doelstelling
Het gaat bij deze coachingstrajecten om de vraag hoe bepaald gedrag uitwerkt in de praktijk en op welke wijze gedrag te beïnvloeden is. Elemma richt zich op het functioneren van mensen in een context. Deze context wordt zoveel mogelijk betrokken bij het traject en de coachvraag wordt afgestemd met de organisatie. In het netwerk van Elemma bevinden zich veel professionals op organisatiegebied. Zij kunnen, wanneer dat van pas komt en gewenst is, een zijlicht werpen op de leervraag en het leerproces.

Aanbod en oplossing
Elemma formuleert hiertoe leerdoelen, in samenspraak met klant en organisatie, maar ook gewenste resultaten. Bijvoorbeeld: Het aanbrengen van structuur in het werk, met als gevolg een beter overzicht (tevens voor anderen) en prioriteiten kunnen stellen. Hiertoe deelt Elemma het coachingstraject op in verschillende fasen en volgt daarmee een natuurlijke planning. In fase 1 vindt een verkenning van de vraagstelling bij de organisatie plaats (driegesprek met leidinggevende) in overleg met trainee en een verdieping en vaststelling van de leervraag en leerdoelen (tweegesprek). In fase 2 volgt het waarnemen van het gedrag in de praktijk (binnen de afdeling), een analyse en toetsen van de impliciete regels (tweegesprek), een intervisiebijeenkomst (bijvoorbeeld met een andere coach, met een andere professional)en het vaststellen van verbeteracties / oplossingen (tweegesprek). In fase 3 komt feedback op verbeteracties en een verdieping: welke nieuwe dingen heb je geleerd en hoe kan je daarmee omgaan (tweegesprek). In de afronding is aandacht voor bestendiging.

Terug naar het overzicht

plaatsnaambord