Disclaimer / Copyright
Klik op het schema
voor grote weergave
Visie


De leerbehoefte van de klant staat bij ons altijd centraal. Samen met de opdrachtgever wordt nauwgezet vastgesteld wat de mogelijkheden en de leerdoelen zijn. Om deze laatste goed te kunnen bepalen wordt vooraf een ‘scan’ gemaakt van competenties en vaardigheden van de deelnemers. Toepassen van e-learning, individuele coaching en/of supervisie kan onderdeel uitmaken van het opleidingstraject.

Elemma ziet leren als een gezamenlijk cyclisch proces: leren door ervaringen, leren door toepassen, evalueren en vervolgens, samen, opnieuw formuleren of bijstellen van nieuwe leerdoelen. Zo ontstaat tijdens de training vanzelf de behoefte tot bijstelling en daarmee tot de volgende leersituatie.

Hiermee staat Elemma garant voor een succesvolle opleiding!